Žabljak, centar, na nekih 500 metara od marketa “Voli”, prodaje se 5 urbanizovanih placeva ukupne površine 3479 m2. Uz same placeve treba da prođe magistralni put sa 2 trake i trotoarima sa strane.Pozicija placeva je data na slici i pripadaju KO Žabljak I, Placevi su označeni brojevima:2795/5 – (733 m2), 2795/6 – (729 m2), 2795/7 – (705 m2), 2795/8 – (662 m2), 2795/9 – (651 m2).Po DUP-u dozvoljena je izgrađenost P+1+Pk, sa stepenom zauzetosti 0.35 i indexom izgrađenosti 0.6. Cijena 35 € / m2 je za kupovinu svih placeva u kompletu, a ukoliko se kupuju pojednačno cijena je 45 €/m2. Naglašavamo da se kod svakog placa urbanistička i katastarska parcela potpuno poklapaju.Sve informacije na 069/018-208 i 066/13-90-90.